1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاس و کلاس جبرانییکشنبه (ق.ظ 00:00) 24\05\1395

کلاس آمار و احتمالات استاد بیگدلی روز دوشنبه مورخه 95/5/25 برگزار نخواهد شد.کلاس جبرانی روز سه شنبه مورخه 95/5/26 ساعت 8 تا12:30 برگزار می گردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©