1 » منوی اصلی


شروع کلاسهای کارگاهیشنبه (ق.ظ 00:00) 20\06\1395

شروع کلیه کلاسهای کارگاهی(آزمایشگاههای دانشگاه،کارگاههای فنی و حرفه ای،هنرستان مطهری،آموزشکده قائم) از روز شنبه مورخه 95/6/10 خواهد بود.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©