1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاسیکشنبه (ق.ظ 00:00) 16\08\1395

کلاس هوش مصنوعی استاد فرشته محمدی روز یکشنبه مورخه 95/8/16 برگزار نخواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©