1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاسشنبه (ق.ظ 00:00) 07\09\1394

کلیه کلاسهای مهندس جزءبراتی به مدت یک هفته از روز شنبه مورخه 94/9/7 تا روز شنبه مورخه 94/9/14 برگزار نخواهد شد. زمان کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©