1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاسیکشنبه (ق.ظ 00:00) 01\09\1394

کلاس معارف استاد نعمت اله صادقی روز یکشنبه مورخه 94/9/1 برگزار نخواهد شد.زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام می گردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©