1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاسشنبه (ق.ظ 00:00) 14\09\1394

کلاسهای استاد قربانلو روز یکشنبه مورخه 94/9/15 برگزار نخواهد شد.زمان کلاسهای جبرانی متعاقبا اعلام میگردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©