1 » منوی اصلی


عدم تشکیل کلاس و کلاس جبرانییکشنبه (ق.ظ 00:00) 24\05\1395

کلاس زبان خارجی استاد سالک روز یکشنبه مورخه 95/5/24 ودوشنبه مورخه95/5/25 برگزار نخواهد شد.کلاسهای جبرانی روز چهارشنبه مورخه95/5/27 و پنجشنبه مورخه 95/5/28 ساعت 15  برگزار می گردد..تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©