1 » منوی اصلی


زمان شروع کلاسهاچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 18\06\1394

ضمن تبریک شروع نیمسال تحصیلی جدید به اطلاع دانشجویان محترم میرساند زمان شروع کلاسها روز شنبه مورخه 94/6/21 می باشدتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©