1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان محترم گروه گرافیک و طراحی و دوختیکشنبه (ق.ظ 00:00) 01\11\1396

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان محترم گروه گرافیک و طراحی و دوخت

زمان انتخاب واحد این دو گروه در تاریخ 96/11/7 انجام خواهد پذیرفت.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©