1 » منوی اصلی


تغییر رمز عبور تمامی دانشجویان به شماره شناسنامهشنبه (ق.ظ 00:00) 15\07\1396
به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند. به منظور حفظ امنیت تمامی رمز عبور ورود به سیستم آموزش سما به شماره شناسنامه تغییر یافت.لطفا بعد از ورود بعد سیستم اموزش بعد از پر کردن اطلاعات شناسنامه ای رمز عبور خود را نیز تغییر دهیدتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©