1 » منوی اصلی


تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد ناپیوسته) سال 1394 و مدارک مورد نیازیکشنبه (ق.ظ 00:00) 25\05\1394

تاریخ ثبت نام از پذیرفته شدگان نهایی ورودی های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1394  شنبه 14 شهریور تا 16 شهریور ماه می باشد.

 

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام:

1. اصل شناسنامه و کپی از تمامی صفحات

2. اصل و کپی کارت ملی

3. اصل و کپی مدرک کارشناسی (در صورت پیوسته بودن مدرک کارشناسی)

4. اصل و کپی مدرک کارشناسی و اصل و کپی مدرک کاردانی (در صورت نا پیوسته بودن مدرک کارشناسی)

5.عکس 8 قطعه پشت نویسی شده

6. اصل و کپی کارت پایان خدمت یا لغو معافیت تحصیلی مقطع قبلی

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©