1 » منوی اصلی


زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال941یکشنبه (ق.ظ 00:00) 18\11\1394

زمان تحویل پروژه و کارآموزی نیمسال941

 

آخرین مهلت تحویل پروژه کارآموزی جهت دانشجویانی که این واحد را در نیمسال تحصیلی 941 اخذ نموده اند مورخ 10/12/1394 بوده و این تاریخ غیرقابل تمدید می باشد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©