1 » منوی اصلی


به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلاس های تربیت بدنی(سالن الغدیر)پنجشنبه و جمعه مورخ 95/02/09 الی95/02/19 تشکیل نخواهد شد.سه شنبه (ق.ظ 00:00) 04\12\1394

به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی می رساند کلاس های تربیت بدنی(سالن الغدیر)پنجشنبه و جمعه مورخ 95/02/09 الی 95/02/10 تشکیل نخواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©