1 » منوی اصلی


تحویل فرم اصلاح شده پروپزال دانشجویان کارشناسی ارشدپنج شنبه (ق.ظ 00:00) 17\02\1394

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد معماری ورودی 91
ضروریست حداکثر تا مورخ 26/2/94 نسبت به تحویل فرم اصلاح شده پیشنهاد نامه پژوهشی (پروپزال) به واحد تحصیلات تکمیلی اقدام نمایند. بدیهی است عواقب عدم انجام این مهم به عهده شخص دانشجو خواهد بود
مدیر تحصیلات تکمیلی پیوستهتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©