1 » منوی اصلی


به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند؛ کارت ورود به جلسه امتحان از مورخ 95/3/16 ازطریق وب سایت موسسه قابل دریافت می باشد.دوشنبه (ق.ظ 00:00) 03\03\1395

کارت ورود به جلسه.docx11.42676 kbتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©