1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان،اساتید و پرسنل محترم موسسه آموزش عالی روزبه :کلیه اخبار موسسه از طریق کانال ذیل اطلاع رسانی خواهد شد https://telegram.me/Roozbeh_جمعه (ق.ظ 00:00) 14\03\1395

قابل توجه دانشجویان،اساتید و پرسنل محترم موسسه آموزش عالی روزبه :کلیه اخبار موسسه از طریق کانال ذیل اطلاع رسانی خواهد شد https://telegram.me/Roozbeh_zanjan دوستان خود را نیز مطلع نمایید.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©