1 » منوی اصلی


زمان صدور نامه کارآموزي و تحویل فرم تصویب پروژه نیمسال942یکشنبه (ق.ظ 00:00) 18\11\1394

به اطلاع کليه دانشجوياني که واحد پروژه و کارآموزي را در نيمسال دوم تحصیلی 95-94 اخذ نموده اند،مي رساند جهت صدور  نامه کارآموزي و تحویل فرم تصویب پروژه از مورخ 15/11/94 لغایت 16/12/94 طبق برنامه زمانبندی به دفتر ارتباط با صنعت مراجعه نمایند.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©