1 » منوی اصلی


به استحضار کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان گرامی می رساند مدرک فارغ التحصیلی ارائه شده در کلیه مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در سطح کشور از جمله مؤسسشنبه (ق.ظ 00:00) 18\11\1393

اطلاعیه 

به استحضار کلیه دانشجویان و فارغ التحصیلان  گرامی می رساند مدرک فارغ التحصیلی ارائه شده در کلیه مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در سطح کشور از جمله مؤسسه آموزش عالی روزبه توسط وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری تأیید و صادر شده،قابل ترجمه  و ارائه در کلیه مجامع علمی خارج از کشور نیز می باشدتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©