1 » منوی اصلی


پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ناپیوسته صرفا با سوابق تحصیلی و بر اساس معدل کاردانیسه شنبه (ق.ظ 00:00) 09\05\1397تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©