1 » منوی اصلی


به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند:چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 03\06\1395

به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند:

 

                    انتخاب واحد کلیه رشته ها در این مقطع روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ 95/06/10 الی 95/06/11 خواهد بود.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©