1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی برقدوشنبه (ق.ظ 00:00) 02\06\1394

انتخاب واحد دانشجویان کارشناسی ارشد برق در روز 16 شهریور ماه به صورت حضوری با راهنمایی مدیر گروه مربوطه انجام خواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©