1 » منوی اصلی


تبریک به دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی روزبهسه شنبه (ق.ظ 00:00) 10\06\1394

 

تبریک به دانشجویان و اساتید موسسه آموزش عالی روزبه

مطابق طرح سطح بندی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی کل کشور که توسط وزارت محترم علوم تحقیقات و فناوری در سال 1394 انجام پذیرفت موسسه آموزش عالی روزبه در زمره موسسات سطح 1 کشور قرار گرفت. موسسات سطح 1 موسساتی هستند که مورد حمایت و تشویق وزارت علوم قرار گرفته و محدودیت توسعه ندارند.

در حال حاضر کمتر از50 موسسه از کل 367 موسسه غیرانتفاعی کل کشور در سطح 1 قرار دارند.

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©