1 » منوی اصلی


بازدید جناب آقای دکتر علی وقفچی نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از موسسه آموزش عالی روزبه به مناسبت هفته گرامیداشت مقادوشنبه (ق.ظ 00:00) 13\02\1395

بازدید جناب آقای دکتر علی وقفچی نماینده منتخب مردم زنجان و طارم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از موسسه آموزش عالی روزبه به مناسبت هفته گرامیداشت مقام معلمتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©