1 » منوی اصلی


مراسم تجلیل از برگزیدگان هجدمین کنفرانس ملی موسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI) در شاخه ایران دربخش نمونه مکعبی(CUB)پنج شنبه (ق.ظ 00:00) 13\12\1394

لینک خبرhttp://zanjan.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=59582 1/1

مراسم تجلیل از برگزیدگان  هجدمین کنفرانس  ملی موسسه بین المللی بتن آمریکا(ACI) در شاخه ایران دربخش نمونه مکعبی(CUB)

 

 

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©