1 » منوی اصلی


بازدید سردار دکتر علیرضا صالحی فرمانده محترم انتظامی استان زنجان و هیأت همراه از موسسه آموزش عالی روزبهسه شنبه (ق.ظ 00:00) 05\08\1394

بازدید سرداردکتر علیرضا صالحی

فرمانده محترم انتظامی استان زنجان

 و هیأت همراه از موسسه آموزش عالی روزبه

 

 

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش عالی روزبه ،سردار دکتر علیرضا صالحی فرمانده ستاد نیروی انتظامی استان زنجان و هیأت همراه ، از موسسه روزبه بازدید به عمل آوردند. بر اساس این گزارش ،دکتر مسعود کریم لو رئیس موسسه ضمن تقدیر از حضور سردار در موسسه چنین اقدامی را در راستای گسترش تعامل بین موسسه و نیروی انتظامی ،سودمند و مفید ارزیابی کرد.

 

در این بازدید فرمانده ستاد نیروی انتظامی استان ضمن حضور در قسمت های مختلف موسسه ، در سر کلاس درس یکی از اساتید حاضر شد و گپ و گفتگوی صمیمانه با دانشجویان داشت که موجب رضایت دانشجویان شد. در پایان دو طرف ضمن تاکید تعامل دو طرفه در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی ،خواهان ارتقا این همکاری شدند.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©