1 » منوی اصلی


مراسم بدرقه دانشجویان بسیجی شرکت کننده در اردوی زیارتی مشهد مقدس با حضور ریاست محترم دانشگاه برگزار شد.چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 06\11\1395تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©