1 » منوی اصلی


برگزاری شوی لباس دانشجویان گروه هنر (ویژه بانوان)شنبه (ق.ظ 00:00) 27\02\1393

برگزاری شوی لباس دانشجویان گروه هنر (ویژه بانوان)

زمان: روز های سه شنبه و چهارشنبه 30 و 31 اردیبهشت 1393

ساعات بازدید : 15 الی 17 بعد از ظهرتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©