1 » منوی اصلی


برگزاری مسابقات شطرنجدوشنبه (ق.ظ 00:00) 29\07\1392

 

 

 

 

 

 

نفرات برتر

1- رضا دشتکی

2- حسین علی یاری

3-علیرضا طوماری

4-جعفر قربقلو

5- مهدی دوران نژادتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©