1 » منوی اصلی


♠️ اطلاعیهدوشنبه (ق.ظ 00:00) 19\07\1395

اطلاعیه

به مناسبت نزدیکی به تاسوعا و عاشورای یگانه الگوهای عشق پاک، فداکاری و آزادگی حضرت ابوالفضل(ع)

وامام حسین (ع) و ایجاد امکان شرکت  دانشجویان ، اساتید و پرسنل محترم در مراسم مختلف عزاداری، روز دوشنبه95/7/19 دانشگاه فقط تا ساعت 12 دایر می باشد و کلیه کلاسهای بعد از ظهر به همین مناسبت تعطیلند.

در ضمن روز پنج شنبه 95/7/22 نیز دانشگاه  بطور کامل تعطیل است.

 

                                                                                                                                                             التماس دعا - روابط عمومیتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©