1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی عمرانسه شنبه (ق.ظ 00:00) 01\05\1392

قابل توجه دانشجویان کارشناسی عمران آن دسته از دانشجویانی که در نیمسال دوم سال تحصیلی گذشته درس دینامیک را اخذ و نمره قبولی نگرفته اند ، الزاما باید این درس را در ترم تابستان جهت حذف نشدن دروس پس نیاز ،اخذ نمایند.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©