1 » منوی اصلی


اطلاعیه مهم سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 :شنبه (ق.ظ 00:00) 27\03\1396

اطلاعیه مهم سازمان سنجش آموزش كشور درباره تمديد مهلت انتخاب رشته آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته سال 1396 :

 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته در آزمون مذكور مي‌رساند به منظور فراهم نمودن تسهيلات بيشتر براي آن دسته از داوطلباني كه تا اين تاريخ (96/3/25) موفق به انتخاب رشته محل نگردیده اند، ترتيبي اتخاذ گرديده است كه متقاضيان بتوانند :

تا پايان روز يكشنبه مورخ 96/3/28 نسبت به انتخاب رشته محل اقدام نمايند.

👈لذا ضرورت دارد داوطلبان حد اکثر در مهلت در نظر گرفته شده به پايگاه اطلاع رساني اين سازمان به نشاني: www.sanjesh.org مراجعه و نسبت به ثبت كدرشته محل‌هاي انتخابي در آزمون مذكور اقدام نمايندتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©