1 » منوی اصلی


برگزاری سمینار( طراحی تمرین و برنامه نویسی تمرینات مقاومتی) و(آشنایی با آنتی دوپینگ و مکمل های ورزشی و راهبردهایی جهت کاهش عوارض جانبی آن)یکشنبه (ق.ظ 00:00) 21\04\1394تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©