1 » منوی اصلی


جلسه پرسش و پاسخ با حضور ریاست موسسه،معاون آموزشی و مدیر آموزش



پنج شنبه (ق.ظ 00:00) 07\08\1394

جلسه پرسش و پاسخ با حضور ریاست موسسه،معاون آموزشی و مدیر آموزش

زمان:روز دوشنبه مورخ 11/08/94 ساعت15:00الی17:00

 

مکان:سالن همایش موسسه آموزش عالی روزبه



تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©