1 » منوی اصلی


به اطلاع کلیه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی عمومی 1و2 را اخذ نموده‌اند می رساند کلاس های مذکور در سالن ورزشی ولایت تشکیل خواهد شد .یکشنبه (ق.ظ 00:00) 04\07\1395

اطلاعیـــــــــــه

 

به اطلاع کلیه دانشجویانی که واحد تربیت بدنی عمومی 1و2 را اخذ نموده‌اند می رساند کلاس های مذکور در سالن ورزشی ولایت تشکیل خواهد شد .تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©