1 » منوی اصلی


♠️نکات مشاوره ای♠️ 8شنبه (ق.ظ 00:00) 30\05\1395

نکات مشاوره ای     8

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون سراسری در هر 3 گروه :

👈تجربی 👈ریاضی 👈انسانی

طبق مواد قانونی مالیاتهای مستقیم ، برنامه پنجم توسعه و مالیات بر ارزش افزوده ، برتجهیز واحدهای صنفی به صندوقهای مکانیزه فروش تاکید شده است.

در بهمن ماه سال گذشته نیز هیات محترم دولت طی لایحه ای با جزییات بیشتر چهارچوبها و استانداردهای این قانون را به تصویب رساند.🇮🇷

علاوه بر موارد فوق، در سفر استانی رییس جمهور محبوب،استان زنجان به عنوان "قطب آی تی ، برق و الکترونیک"کشور معرفی شد.

👌👌👌👌 آیا می دانید ؟؟؟

✅✅بر اساس این قوانین صاحبان مشاغل مکلف به استفاده ازسامانه

صندوق مکانیزه فروش خواهند بود که مجهز به سیستم نرم افزار فروشگاهی و صدور فاکتور الکترونیکی می باشد.

👈👈👈👈👈 داوطلبان گرامی :

✅✅پیرو مستندات فوق

و لزوم در نظر گرفتن رکن اساسی

  امنیت شغلی در آینده 

در مورد انتخاب رشته های کارشناسی:

حسابداری

و

کامپیوتر

و

برق

نهایت دقت و مصلحت اندیشی، را داشته باشید.

نظرتان چیست؟؟!

در ضمن :

هر 3 رشته در " موسسه  آموزش عالی روزبه" زنجان، قابل انتخاب هستند

 

                                                                                                                                                                 واحد مشاوره تحصیلیتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©