1 » منوی اصلی


کسب مقام سوم در بخش قالب ها و شیوه هایی نوآورانه فرهنگی در جشنواره ملی نو آوری های فرهنگی دانشجویان«از باران تا رویش»شنبه (ق.ظ 00:00) 02\03\1394

کسب مقام سوم در بخش قالب ها و شیوه هایی نوآورانه فرهنگی توسط جناب آقای محسن واحد دانشجوی رشته کارشناسی مهندسی تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات در جشنواره ملی نو آوری های فرهنگی دانشجویان«از باران تا رویش» را صمیمانه تبریک عرض می نمائیم.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©