1 » منوی اصلی


فراخوان نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشورسه شنبه (ق.ظ 00:00) 17\06\1394

نهمین جشنواره سراسری نشریات دانشجویی کشور با رویکردی آینده نگر و توسعه محور و باهدف شناسایی استعدادهای برتر و تقویت پتانسیل های موجود در این بخش و معرفی آن و همچنین تقدیر از تلاشهای مجاهدت گونة دانشجویان فعال درعرصة نشری.docx15.00195 kbتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©