1 » منوی اصلی


♠️♠️♠️اطلاعیهدوشنبه (ق.ظ 00:00) 15\06\1395

اطلاعیه

🔴 قابل توجه پذیرفته شدگان مقطع کارشناسی ارشد در موسسه آموزش عالی روزبه:

 

🔴 ثبت نام تا روز پنج شنبه مورخ 18/06/95  پایان وقت اداری ، تمدید شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©