1 » منوی اصلی


♠️ نکات مشاوره ای ♠️ 11دوشنبه (ق.ظ 00:00) 01\06\1395

نکات مشاوره ای     11

مخاطبین کلیه ورزشکاران مدال آور درسطح قهرمانی رسمی:

کشوری

بین المللی

استان زنجان

👌👌👌 آیا می دانید :

در صورت احراز شرایط فوق به عنوان یک قهرمان در هر رشته ورزشی و

انتخاب رشته تربیت بدنی (علوم ورزشی) در"موسسه آموزش عالی روزبه"

🔴 از تخفیف شهریه به میزان :

🔴 40 درصد شهریه ثابت در هر ترم

برخوردار خواهید شد؟؟

                                                                                         @Roozbeh_ Zanjan

 

 

                                                                                               واحد مشاوره تحصیلیتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©