1 » منوی اصلی


♠️♠️ اطلاعیه مهمچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 10\06\1395

  اطلاعیه مهم

 

🔴 قابل توجه ورودیهای "جدید" و "قدیم" 👇

🔴🔴  بنابر مصوبه آخرین جلسه هیات موسس "موسسه آموزش عالی روزبه" و پیرو جلسه هیات محترم امنا

مقرر گردید در سال تحصیلی جدید:

 

هیچگونه افزایش شهریه در هیچکدام از شهریه های ثابت و متغیر کلیه رشته ها و مقاطع حتی "کارشناسی ارشد" نسبت به سال گذشته لحاظ نگردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©