1 » منوی اصلی


برپایی نمایشگاه دستاورد های پژوهشی موسسه آموزش عالی روزبهسه شنبه (ق.ظ 00:00) 18\09\1393

از کلیه دانشجویان عزیزدعوت به عمل می آید ازغرفه موسسه آموزش عالی روزبه بازدید نمایند

زمان بازدید:مورخ 93/09/18 الی 93/09/20 از ساعت10:00 الی 16:00          

         مکان بازدید:دانشگاه پیام نور استان زنجانتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©