1 » منوی اصلی


♠️نکات مشاوره ای♠️ 4سه شنبه (ق.ظ 00:00) 26\05\1395

نکات مشاوره ای️     4

🔵  قابل توجه شرکت کنندگان آزمون سراسری سال  1395

👌👌👌آیا میدانید؟

شما که در آزمون سراسری سال جاری شرکت و مجاز به انتخاب رشته شده اید

علاوه بر رشته های با آزمون در دو مقطع کارشناسی و کاردانی قادر به انتخاب رشته های تحصیلی 🔸صرفا با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) هم هستید؟؟

👌👌👌 آیا میدانید؟

مدرک فارغ التحصیلی رشته های بدون آزمون با مدرک فارغ التحصیلی رشته های با آزمون هیچگونه تفاوتی ندارند و با نظارت و تایید وزارت محترم علوم صادر شده و قابلیت ترجمه و بهره برداری بین المللی دارند؟؟

✅ رشته های با سوابق تحصیلی "موسسه آموزش عالی روزبه"

🌀 در مقطع کارشناسی

عمران✅

معماری✅

برق✅

کامپیوتر✅

مکانیک✅

تربیت بدنی✅

مدیریت✅

✅رشته های با سوابق تحصیلی " موسسه آموزش عالی روزبه"

🌀در مقطع کاردانی

معماری✅

عمران✅

الکترونیک✅

فناوری اطلاعات و ارتباطات✅

انیمیشن✅

منتظر مشاوره تکمیلی 5 باشید

 

                                                                                                                                                                                                واحد مشاوره تحصیلیتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©