1 » منوی اصلی


زمان برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد(گروه معماری)چهارشنبه (ق.ظ 00:00) 05\09\1393

 

 

جلسات دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

عنوان :طراحی مرکز تجاری –تفریحی در شهر کرد با الگوگیری از معماری ارگانیک بازارهای قدیمی ایران

دانشجو:علیرضا کیانی

استاد راهنما:جناب آقای دکتر مهدی الماسی

هیأت داوری:دکتر زهره ترابی،دکتر مهدی ساشورپور

زمان برگزاری:مورخ 10/09/93 ساعت 8:30

محل برگزاری:سالن همایش موسسه آموزش عالی روزبه

 

 

عنوان :طراحی فرهنگسرای جنگل سراوان با رویکرد بیونیک

دانشجو:ملیحه برومند سویری

استاد راهنما:جناب آقای دکترمهدی الماسی

هیأت داوری:دکتر زهره ترابی،دکتر مهدی ساشورپور

زمان برگزاری:مورخ 10/09/93 ساعت 9:30

محل برگزاری:سالن همایش موسسه آموزش عالی روزبه

 

 

عنوان :مجموعه فرهنگی –آموزشی کودکان(با رویکرد طراحی فضای دوستدار کودک بر اساس نیاز های او)

دانشجو:مهشید نعمتی شیخ احمدلو

استاد راهنما:جناب آقای دکترمهدی الماسی

هیأت داوری:دکتر زهره ترابی،دکتر مهدی ساشورپور

زمان برگزاری:مورخ 10/09/93 ساعت 10:30

محل برگزاری:سالن همایش موسسه آموزش عالی روزبه

 

عنوان :طراحی موزه عصر باستان با رویکرد ی بر معماری بیونیک در دامنه قلعه فلک الافلاک

دانشجو:مژگان هادی پور

استاد راهنما:سرکار خانم دکتر ترابی

هیأت داوری:دکتر علیرضا جزء پیری،دکتر مهدی ساشورپور

زمان برگزاری:مورخ 10/09/93 ساعت 11:30

محل برگزاری:سالن اجتماعات موسسه آموزش عالی روزبه

 

 تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©