1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان گروه معماریسه شنبه (ق.ظ 00:00) 23\03\1396

Ettelaeieh.pdf59.54102 kb

قابل توجه دانشجویان گروه معماری

کلیه دانشجویان گروه معماری (کاردانی و کارشناسی)، که درخواست ارائه واحد درسی در ترم تابستان96 (3-95) را دارند، درخواست های خود را با ذکر نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی و امضاء تا روز چهارشنبه 96/03/31 به اتاق مدیر گروه ارائه نمایند.

برای درخواست هایی که بعد از تاریخ اعلام شده ارائه شوند، هیچگونه اقدامی

 انجام نخواهد شد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©