1 » منوی اصلی


شیوه نامه انتخاب و گذراندن درس به صورت معرفی به استادچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 29\11\1393

شیوه نامه انتخاب و گذراندن درس بصورت معرفی به استاد

بر اساس شیوه نامه ارسالی دانشگاه زنجان

هدف از تدوین این شیوه نامه استفاده از ظرفیت ماده 8 آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به منظور ایجاد هماهنگی در خصوص معرفی حداکثر دو درس باقیمانده دانشجویان واجد شرایط به گروه های آموزشی جهت فراغت از تحصیل است. لازم است مدیران محتـــــرم گروه های آموزشی و دانشجویان گرامی به نحوی برنامه ریزی کنند که در پایان تحصیلات اصولاً نیازی به اخذ درس معرفی به استاد نداشته باشند و در شرایط خاص که خارج از اختیار دانشجو است،با شرایط زیر امکان اخذ درس معرفی به استاد وجود دارد.

ماده 1: ارائه درس بصورت معرفی به استاد پس از ثبت تمامی نمرات دروس دانشجو امکان پذیر است.

ماده 2: دروسی می تواند بصورت معرفی به استاد انتخاب شود که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

الف)دروسی که حداقل یکبار در طول دوران تحصیل توسط دانشجو اخذ شده و دانشجو موفق به کسب نمره قبولی در آن دروس نشده باشد.

ب) دروسی که در نیمسال جاری منتهی به پایان فراغت از تحصیل و یا در نیمسال قبل از آن توسط گروه ارائه نشده باشد.

ج)دروسی که بدلیل تداخل کلاس با درس دیگر امکان اخذ آن وجود نداشته باشد.

د) سنوات تحصیلی مجاز دانشجو به پایان رسیده باشد.

تبصره1:معرفی به استاد برای دروسی که در طول دوران تحصیل حذف اضطراری شده اند،ممنوع می باشد،بجز زمانی که دانشجو درس را در ترم های بعدی اخذ ولی نمره قبولی کسب نکرده باشد.

ماده 3) معرفی به استاد برای دروس عملی و  دروس عملی-نظری در کلیه رشته ها و مقاطع ممنوع است.

ماده 4) اخذ دروس معرفی به استاد توسط دانشجو با تأیید آموزش و مدیر گروه از طریق تکمیل فرم های مشخص شده خواهد بود.

ماده 5) دانشجو باید با هماهنگی مدیر گروه واداره آموزش طبق تقویم آموزشی مختص امتحانات معرفی به استاد ،در امتحانشرکت کند. در صورتکسب نمره قبولی نمره درس توسط آموزش ثبت خواهد شد.

تبصره2: اگر دانشجو در درسی که به صورت معرفی به استاد انتخاب کرده است، نمره قبولی نگیرد موظف است با پرداخت شهریه اعلام شده مجدداً نسبت به اخذ درس بصورت معرفی به استاد اقدام و در آزمون بعدی که طبق تقویم آموزشی امتحانات معرفی به استاد برگزار می شود شرکت کند

تبصره3: تمامی برگه های امتحانی دروس معرفی به استاد به آموزش تحویل داده می شود و در نهایت نمره توسط مدیر آموزش نهایی خواهد شد.

تبصره4:در صورتیکه دانشجو به هر دلیلی نتواند در زمان اعلام شده در تقویم آموزشی امتحانات معرفی به استادشرکت کند آزمون وی به زمان بعدی موکول می شود و بین زمان های اعلام شده برگزاری امتحان ممنوع می باشد.

ماده 6) مسئولیت کامل اجرای مفاد این شیوه نامه به عهده معاون آموزشی موسسه است.

                تقویم آموزشی امتحانات معرفی به استاد

نیمسال اول       هفته اول اسفند       1الی 7 اسفند

نیمسال دوم       هفته اول مرداد       1الی 7 مرداد

 

ترم تابستان        هفته اول مهــر      1الی 7 مهـرتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©