1 » منوی اصلی


ثبت نام نوزدهمین دوره ازدواج دانشجوییچهارشنبه (ق.ظ 00:00) 06\08\1394

دانشجوي گرامي ، با عرض تبريك به مناسبت پيوند مباركتان.

 

تاريخ عقد مجاز جهت ثبت نام اوليه 01/07/1393 تا 30/07/1394 مي باشد.

 

Ø     زمان ثبت نام براي زوج هاي دانشجو تا تاريخ 30/08/1394 تمديد شده است.

 

Ø     زمان ثبت نام ازدواج اساتيد از06/08/1394آغاز و تا تاريخ 30/08/1394 ادامه خواهد داشت.

 

-         در مواردي كه هر دو زوج دانشجو هستند ، فقط يكي از آنها به عنوان داوطلب اصلي ثبت نام نمايد.

 

-         دانشجويان تا يك هفته بعد پس از ثبت نام ، مدارك لازم را جهت تائيد به دفتر نهاد دانشگاه يا دفتراستاني مربوطه ارائه نمايند تا ثبت نام قطعي گردد.

 

Ø     مدارك لازم جهت تاييد: اصل عقدنامه، اصل شناسنامه و كارت ملي زوجين، اصل كارت دانشجويي

 

Ø     در دانشگاه هايي كه دفتر نهاد وجود ندارد، دانشجويان پس از ثبت نام ، مدارك لازم را جهت تائيد به رابط فرهنگي دانشگاه كه از طرف ستاد ازدواج تعيين شده ارائه نمايند تا ثبت نام قطعي گردد.

 

-         دفاتر نهاد شايسته است حداكثر يك هفته پس از دريافت مدارك هر داوطلب، نسبت به تعيين تكليف در خصوص تائيد يا رد ثبت نام در سايت اقدام نمايند.

 

-         ويرايش اطلاعات ثبت نام شده توسط خود داوطلب و صرفاً قبل از تائيد ثبت نام مقدور مي باشد.

 

-         به دانشجويان ثبت نامي امسال سه بسته آموزشي به شرح ذيل تعلق خواهد گرفت :

 

بسته شماره 1 : قبل از اعزام به سفر مشهد مقدس و از طريق مركز آموزش مجازي نهاد

 

بسته شماره 2 : در زمان حضور در مشهد مقدس و در غالب كارگاههاي آموزشي

 

بسته شماره 3 : پس از پايان سفر و از طريق مركز آموزش مجازي نهاد

 

-          در صورت استفاده از بسته شماره يك و شركت در آزمون نهايي، جوايز ارزنده اي مثل كمك هزينه سفرهاي زيارتي ، تبلت و ... به قيد قرعه اهداء مي گردد.

شماره هاي تماس ستاد (مركز ثبت نام) : 05132284632 - 09156171249تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©