1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان رشته معماری مقطع کارشناسی ناپیوستهشنبه (ق.ظ 00:00) 02\09\1392

طبق مصوبه شورای آموزشی موسسه دانشجویان رشته معماری مقطع کارشناسی ناپیوسته جهت مطابقت دروس رشته معماری طبق بخشنامه وزارت راه و شهر سازی مقرر گردید درس شناخت مواد  و مصالح در مقطع کارشناسی ارائه گردد .اخذ این درس فقط برای دانشجویانی است که مقطع کاردانی آنها پیوسته می باشد.

لذا هر چه سریعتر جهت اخذ درس مربوطه به واحد انفورماتیک مراجعه نمایید

حداکثر تا پایان 92/9/9تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©