1 » منوی اصلی


به اطلاع کليه دانشجويان عزیز که واحد پروژه و کارآموزي را در نيمسال دوم تحصیلی 96-95 اخذ نموده اند، مي رسانددوشنبه (ق.ظ 00:00) 18\11\1395

اطلاعیه صدور نامه کارآموزی00.pdf104.9834 kbتلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©