1 » منوی اصلی


قابل توجه دانشجویان کارشناسی عمرانپنج شنبه (ق.ظ 00:00) 03\05\1392

قابل توجه دانشجویان کارشناسی عمران

دانشجویانی که متقاضی شرکت در کلاس های فوق برنامه

ETABS و SAFE

می باشند حداکتر تا تاریخ 92/5/9 با حضور در واحد امور مالی ثبت نام نمایند.ضمنا جهت اطلاعات بیشتر با نماینده کلاس ، آقای محمد بیات هماهنگی شود. 09196797540تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©