1 » منوی اصلی


مسابقه انتخاب دانشمند جوانپنج شنبه (ق.ظ 00:00) 17\05\1392

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند جهت شرکت در مسابقه انتخاب دانشمند جوان حداکثر تا مورخ 1392/7/20 به وب سایت

www.irunesco.org 

مراجعه و کلیه فرمها تکمیل گردد.تلفن تماس : 7-33038002(024)


صفحه اصلی تمام نما


مجموعه بیلیم©